WAT BIEDEN WIJ U

Centrum Huisartsen In de Leonardus is een praktijk waarin we een geïntegreerde aanpak tussen reguliere huisartsengeneeskunde enerzijds en antroposofische geneeskunst anderzijds hanteren. We bieden daarbij o.a. Geestelijke Gezondheidszorgcardiovasculair risicomanagement en ouderenzorg waarover we u hieronder graag meer vertellen.

Verder kunt u bij ons terecht voor: ondersteuning bij astma-/COPD en diabetes melitus, kleine chirurgie, bloedafname voor het Jeroen Bosch ziekenhuis en het plaatsen van spiraaltjes.

Daarnaast is de praktijk verbonden aan de Universiteit van Maastricht en Utrecht als opleidings-praktijk voor de Faculteit Geneeskunde (“Faculty of Health, Medicine and Life Sciences”). Naast artsen die opgeleid worden tot huisarts zijn er ook co-assistenten aanwezig die opgeleid worden tot arts.

Logo - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Antroposofische geneeskunde

Antroposofische Geneeskunde - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Voor antroposofische geneeskunde is de reguliere kijk op geneeskunde belangrijk. Reguliere geneeskunde legt in haar onderzoek en behandeling de nadruk op de  lichamelijk-fysieke kant van de mens. Ze legt vooral het accent op datgene wat zichtbaar en meetbaar is. Maar de mens heeft óók een onzichtbaar stuk. Dit meer geestelijk psychische stuk is een belangrijk onderzoeksveld voor de antroposofische geneeskunde.

Binnen dit veld vindt antroposofische geneeskunde aanvullende begeleiding en therapie. Hierbij kunnen andere medicamenten gebruikt worden. Die kunnen uit de gehele natuur komen: mineraal, plantaardig, soms dierlijk. De medicamenten kunnen worden gepotentiëerd, of nog op andere manieren bereid.

Binnen ons Centrum hebben we dan ook voor onze patiënten de mogelijkheid voor massage, euritmie en voedingsadviezen. Naast de twee antroposofische huisartsen is er ook een consultatief arts. We hopen in de toekomst ons centrum verder uit te breiden met andere therapievormen.

Andere Antroposofische artsen en therapeuten die ook met ons verbonden zijn waarvan de meesten hun werkzaamheden gedeeltelijk op op onze locatie uitoefenen zijn:

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De POH GGZ (praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg) en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en jeugdzorg.

Waarom een POH GGZ in de huisartsenpraktijk?

Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. U kunt snel in uw eigen huisartsenpraktijk in contact komen met de POH GGZ.

Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en spreekt met over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland.

Kosten

Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekering.

Annuleren van een gesprek

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

Cardiovasculair Risicomanagement

Cardiovasculair Risicomanagement - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Wanneer uw huisarts van mening is dat het verstandig is uw situatie in kaart te brengen met de POH-CVRM, zal deze u hierna doorverwijzen om eventuele risicofactoren voor hart- en vaatziekten op te sporen. Door middel van een preventieconsult brengt zij uw specifieke situatie in kaart en kijkt samen met u naar mogelijkheden om uw situatie te stabiliseren en/of te verbeteren.

Werkwijze:

Elk mens is anders, ieder heeft zijn/haar eigen lifestyle en waarom is ook elke situatie anders. Om uw specifieke situatie goed in kaart te brengen gaan we allereerst met u in gesprek over een aantal onderwerpen die invloed kunnen hebben op uw specifieke situatie/lifestyle.

We behandelen de volgende onderwerpen:

 • lifestyle
 • bloeddruk
 • cholesterol gehalte
 • gewicht
 • het voorkomen van hart en vaatziekten binnen de familie
 • psychosociale factoren / stress

Vervolgens maken we een risico analyse, ter voorkoming van hart en vaatziekten.
Nadat we uw persoonlijke situatie in kaart heb gebracht, zullen we samen met u een plan op maat opstellen waarbij we rekening houdend met uw persoonlijke mogelijkheden.

Ouderenzorg

Ouderenzorg - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Wanneer uw huisarts van mening is dat het verstandig is uw situatie in kaart te brengen met de praktijkondersteuner-ouderenzorg, zal deze u hierna thuis bezoeken en samen met u kijken naar de mogelijkheden en de zorgbehoefte die past bij u.

Hierin staat voorop dat u kunt behouden wat mogelijk is en bij onmogelijkheden ,samen met u en uw netwerk, naar mogelijkheden wordt gezocht. Door goede communicatie staan de wensen van de mensen centraal.

Werkwijze:

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Behoefte analyse
 3. Bloeddruk meten
 4. Medicatiegebruik bekijken
 5. Communicatie met mantelzorgverleners, fysiotherapeut, wijkteam, dagopvang en vrijwilligers
 6. Zorgplan op maat