Centrum Huisartsen

In De Leonardus

Integrale medische zorg voor zowel jong als oud

Actuele informatie

Mondkapje verplicht

Uw gezondheid en veiligheid én die van onze zorgverleners staat voorop! Met ingang van vandaag 2 oktober moet iedereen vanaf 12 jaar een mondkapje dragen in ons gebouw. Wat zijn

Lees meer »

CENTRUM HUISARTSEN

In de Leonardus

U kunt bij ons terecht voor:

 • Huisartsen geneeskunde
 • Antroposofie
 • Kleine chirurgie
 • Spreekuur voor hart-/vaatziekten
 • Spreekuur voor psychologische ondersteuning
 • Spreekuur voor astma-/COPD
 • Spreekuur voor diabetes mellitus
 • Bloedafname voor het Jeroen Bosch ziekenhuis
  (dagelijks van 08:00u tot 09:00u)
 • Plaatsen van spiraaltjes

Huis- en gedragsregels waar een ieder in het centrum zich aan heeft te houden:

 • Binnen het centrum wordt iedereen met respect en met in achtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
 • Agressie, geweld, intimidatie en discriminatie worden in de praktijk niet geaccepteerd. Aanwijzingen van medewerkers van het Centrum in de Leonardus, dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een officiële waarschuwing.

Algemene Info:

 • Patiënten kunnen alleen op het spreekuur terecht als er een afspraak is gemaakt.
 • Afspraken kunnen gemaakt worden op maandag t/m donderdag tussen 08:00-16:00 uur en vrijdag tussen 08:00-12:00 aan de balie of telefonisch.
 • Op maandag tussen 12:00 en 13:00 uur zijn we telefonisch alleen te bereiken voor spoedsituaties i.v.m. assistenten overleg.
  Door spoedsituaties of onvoorziene zaken kunnen spreekuren uitlopen.
 • Mocht de patiënt onverhoopt te laat zijn, dan kunnen wij niet garanderen dat de patiënt nog door de huisarts gezien kan worden. Wij zullen dan een nieuwe afspraak met u maken.
 • Per consult wordt één (medische) klacht behandeld. Zijn er meerdere klachten dan kan er meer tijd worden gereserveerd.
 • Wanneer de patiënt niet op een gemaakte afspraak kan verschijnen dient ze zich tenminste 3 uur van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurd zullen de kosten van een consult in rekening gebracht worden.
 • Voor kort advies of het opvragen van uitslagen kunt u contact opnemen met de assistenten op maandag t/m donderdag van 08:00-16:00 uur en op vrijdag van 08:00-12:00 uur.
 • Alle medisch technische handelingen vinden plaats op afspraak.

WAAROM ANTROPOSOFIE?

Voor antroposofische geneeskunde is de reguliere kijk op geneeskunde belangrijk. Reguliere geneeskunde legt in haar onderzoek en behandeling de nadruk op de lichamelijk-fysieke kant van de mens. Ze legt vooral het accent op datgene wat zichtbaar en meetbaar is.

Maar de mens heeft óók een onzichtbaar stuk. Dit meer geestelijk psychische stuk is een belangrijk onderzoeksveld voor de antroposofische geneeskunde. Binnen dit veld vindt antroposofische geneeskunde aanvullende begeleiding en therapie. Hierbij kunnen andere medicamenten gebruikt worden.

Antroposofie - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch