Centrum Huisartsen

In De Leonardus

Integrale medische zorg voor zowel jong als oud

Hoe werkt het bij ons
Werken bij In de leonardus

Actuele Berichten

!Belangrijk! Bel ook uw huisarts als u klachten heeft die niets met corona te maken hebben!

Wij merken dat veel mensen zonder coronaklachten niet hun huisarts willen of durven te bellen. Sommigen doen dat omdat de arts het mogelijk te druk heeft of zij zijn bang om naar het ziekenhuis te worden doorverwezen.

Wij zijn er voor u!

Heeft u klachten, pijn en/of vragen? Bel gewoon uw huisarts, dan voorkomt u ergere problemen.

In de praktijk hebben wij een apart spreekuur voor mensen die verdacht worden van corona. Ook in de ziekenhuizen wordt gewerkt met gescheiden patiëntenstromen. In beide gevallen geldt dus dat van corona verdachte patiënten niet in contact komen met mensen met andere klachten.

Prikpost Jeroen Bosch Ziekenhuis

De prikpost in onze praktijk is weer open. U kunt dagelijks terecht van 8:00 tot 9:30 met een formulier van het JBZ.

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw online medisch dossier

MijnGezondheid.net

Klik op onderstaande button en u wordt doorverwezen naar de pagina mijngezondheid.net.

Hier kunt u uw medisch dossier bekijken.

inloggen mijngezondheid.net

Extra informatie

Via MijnGezondheid.net kunt u eenvoudig en snel allerlei zaken regelen met de huisartsenpraktijk. De praktijk is via MijnGezondheid.net 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Voorlopig moet je 18 jaar of ouder zijn om toegang te krijgen.

Hoe werkt het?

Klik op de button hierboven ‘inloggen mijngezondheid.net’
Deze verwijst u rechtstreeks door naar de website van mijngezondheid.net

Uw privacy staat voorop. Om er voor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn, logt u in op MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-verificatie.

CENTRUM HUISARTSEN
In de Leonardus

U kunt bij ons terecht voor:

 • Huisartsen geneeskunde

 • Homeopathie

 • Antroposophie

 • Kleine chirurgie

 • Spreekuur voor hart-/vaatziekten

 • Spreekuur voor psychologische ondersteuning

 • Spreekuur voor astma-/COPD

 • Spreekuur voor diabetes mellitus

 • Bloedafname voor het Jeroen Bosch ziekenhuis

 • Plaatsen van spiraaltjes

Huis- en gedragsregels waar een ieder in het centrum zich aan heeft te houden:

 • Binnen het centrum wordt iedereen met respect en met in achtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.

 • Agressie, geweld, intimidatie en discriminatie worden in de praktijk niet geaccepteerd. Aanwijzingen van medewerkers van het Centrum in de Leonardus, dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een officiële waarschuwing.

Algemene Info:

 • Patiënten kunnen alleen op het spreekuur terecht als er een afspraak is gemaakt.

 • Afspraken kunnen gemaakt worden op maandag t/m donderdag tussen 08:00-16:00 uur en vrijdag tussen 08:00-12:00 aan de balie of telefonisch.

 • Op maandag tussen 12:00 en 13:00 uur zijn we telefonisch alleen te bereiken voor spoedsituaties i.v.m. assistenten overleg.

  Door spoedsituaties of onvoorziene zaken kunnen spreekuren uitlopen.

 • Mocht de patiënt onverhoopt te laat zijn, dan kunnen wij niet garanderen dat de patiënt nog door de huisarts gezien kan worden. Wij zullen dan een nieuwe afspraak met u maken.

 • Per consult wordt één (medische) klacht behandeld. Zijn er meerdere klachten dan kan er meer tijd worden gereserveerd.

 • Wanneer de patiënt niet op een gemaakte afspraak kan verschijnen dient ze zich tenminste 3 uur van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurd zullen de kosten van een consult in rekening gebracht worden.

 • Voor kort advies of het opvragen van uitslagen kunt u contact opnemen met de assistenten op maandag t/m donderdag van 08:00-16:00 uur en op vrijdag van 08:00-12:00 uur.

 • Alle medisch technische handelingen vinden plaats op afspraak.

WAAROM
ANTROPOSOFIE?

Voor antroposofische geneeskunde is de reguliere kijk op geneeskunde belangrijk. Reguliere geneeskunde legt in haar onderzoek en behandeling de nadruk op de lichamelijk-fysieke kant van de mens. Ze legt vooral het accent op datgene wat zichtbaar en meetbaar is.

Maar de mens heeft óók een onzichtbaar stuk. Dit meer geestelijk psychische stuk is een belangrijk onderzoeksveld voor de antroposofische geneeskunde. Binnen dit veld vindt antroposofische geneeskunde aanvullende begeleiding en therapie. Hierbij kunnen andere medicamenten gebruikt worden.

Antroposofie - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch