Centrum Huisartsen

In De Leonardus

Integrale medische zorg voor zowel jong als oud

Hoe werkt het bij ons
Werken bij In de leonardus

Actuele Berichten

Praktijknieuws

 

Vanaf 1 juli is Huisartspraktijk In de Leonardus gestart met een nieuwe online dienst. Hiermee kunt u contact opnemen om een afspraak te maken, of om al uw andere vragen te stellen zonder dat u de praktijk hoeft te bellen.  De link op onze website kan worden geopend via smartphone, tablet of PC. Dit is een veilige en beveiligde manier van communiceren.

Via onze digitale tool vult u online een reeks vragen in over uw klacht. Vervolgens ontvangt u een e-mail om te bevestigen dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.  Afhankelijk van de urgentie van uw klacht neemt een medewerker van de praktijk op een voor u passend moment contact met u op. Als u op deze manier uw vraag aan de praktijk stelt, is dat sneller dan wanneer u telefonisch contact met ons opneemt. Op basis van uw klachten kunnen we al direct kijken naar een passende oplossing of afspraak, en hoeft u niet meer telefonisch in de wacht te staan.

U kunt toegang krijgen tot deze dienst via de knop “neem online contact met ons op “, op de hoofdpagina van onze website.

 

——————————————————————————————–

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Oorlog en vluchten brengt leed en trauma met zich mee. Onze praktijk is reeds langer betrokken bij de vluchtelingenproblematiek, specifiek de uitgeprocedeerde asielzoekers is een groep die bij ons aanklopt voor medische zorg. Nu de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang komt naar Nederland, hebben wij samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Vluchtelingenwerk ingezet op Huisartsenzorg voor deze mensen. De organisatie van onze praktijk is druk doende dit vorm te geven. Daarbij hebben we steun gevraagd van meerdere partijen om dit snel voor elkaar te krijgen. Het gaat onder andere om medische apparatuur, communicatiemiddelen, meubilair enz. Door een ongelooflijk grote inzet van allerlei bedrijven en mensen is dit in een week geregeld.  Dit betekent dat de de materialen in de week van 21 maart gebracht worden en we binnen 2 dagen van start kunnen gaan  met volledig ingerichte spreekkamers op locatie. Meerdere artsen hebben inmiddels toegezegd vrijwillig mee te willen helpen om deze eerste fase door te komen. Ook worden we geholpen door een aantal mensen die ons administratief ondersteund.

———————————————————————————————

Wilt u online een afspraak maken?

Scroll naar beneden voor de opties.

———————————————————————————————

 

Overname Praktijk dokter T. van Osch

Per 1 januari is de praktijk van Huisarts T. van Osch overgenomen door Huisarts E. van Hoogstraten . Vanaf 1 februari wordt zij hierin ondersteunt door Huisarts C. Burgers. De heer van Osch gaat nu genieten van zijn welverdiende pensioen.

Online afspraak maken met DIGI-D

CENTRUM HUISARTSEN
In de Leonardus

U kunt bij ons terecht voor:

 • Huisartsen geneeskunde

 • Antroposofie

 • Beeld/videobellen

 • Bloedafname voor het Jeroen Bosch ziekenhuis

 • Homeopathie

 • Kleine chirurgie

 • Plaatsen van spiraaltjes

 • Spreekuur voor astma-/COPD

 • Spreekuur voor diabetes mellitus

 • Spreekuur voor hart-/vaatziekten

 • Spreekuur voor psychologische ondersteuning

 • Telemonitoring

Huis- en gedragsregels waar een ieder in het centrum zich aan heeft te houden:

 • Binnen het centrum wordt iedereen met respect en met in achtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.

 • Agressie, geweld, intimidatie en discriminatie worden in de praktijk niet geaccepteerd. Aanwijzingen van medewerkers van het Centrum in de Leonardus, dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een officiële waarschuwing.

Algemene Info:

 • Patiënten kunnen alleen op het spreekuur terecht als er een afspraak is gemaakt.

 • Afspraken kunnen gemaakt worden op maandag t/m donderdag tussen 08:00-10:30 uur en van 11:00-12:30 aan de balie of telefonisch.

 • Mocht de patiënt onverhoopt te laat zijn, dan kunnen wij niet garanderen dat de patiënt nog door de huisarts gezien kan worden. Wij zullen dan een nieuwe afspraak met u maken.

 • Per consult wordt één (medische) klacht behandeld. Zijn er meerdere klachten dan kan er meer tijd worden gereserveerd.

 • Wanneer de patiënt niet op een gemaakte afspraak kan verschijnen dient ze zich tenminste 3 uur van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurd zullen de kosten van een consult in rekening gebracht worden.

 • Voor kort advies of het opvragen van uitslagen kunt u contact opnemen met de assistenten op maandag t/m vrijdag van 08:00-10:30 uur en van 11:00-12:30 uur.

 • Alle medisch technische handelingen vinden plaats op afspraak.

WAAROM
ANTROPOSOFIE?

Voor antroposofische geneeskunde is de reguliere kijk op geneeskunde belangrijk. Reguliere geneeskunde legt in haar onderzoek en behandeling de nadruk op de lichamelijk-fysieke kant van de mens. Ze legt vooral het accent op datgene wat zichtbaar en meetbaar is.

Maar de mens heeft óók een onzichtbaar stuk. Dit meer geestelijk psychische stuk is een belangrijk onderzoeksveld voor de antroposofische geneeskunde. Binnen dit veld vindt antroposofische geneeskunde aanvullende begeleiding en therapie. Hierbij kunnen andere medicamenten gebruikt worden.

Antroposofie - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch