Skip to main content

Centrum Huisartsen

In De Leonardus

Integrale medische zorg voor zowel jong als oud

Hoe werkt het bij ons
Werken bij In de leonardus

Actuele Berichten

Praktijknieuws

 

Op 6-2-2024 stonden wij in de Telegraaf en waren wij te horen op Radio 1 over de AI-tool Klinik waar wij mee werken.  Via deze tool kunnen patiënten hun vraag stellen of een afspraak inplannen. De tool doet de eerste screening en daarna zal de doktersassistente het bericht behandelen. Hierdoor neemt de telefonische wachttijd af en worden de patiënten sneller geholpen.

De tool is te vinden onder het kopje ”service portaal” op deze website.

Het fragment van Radio 1 is hier terug te luisteren: Stand.nl: AI mag niet bepalen wie naar de huisarts mag | NPO Radio 1


 

Vanaf 15 januari 2024 is Elise van Hoogstraten met verlof.

Tijdens haar verlof zullen haar patiënten gezien worden door een waarnemer.


 

Vanaf 1 juli 2022 is Huisartspraktijk In de Leonardus gestart met een nieuwe online dienst: het online service portaal. Hiermee kunt u contact opnemen om een afspraak te maken, of om al uw andere vragen te stellen zonder dat u de praktijk hoeft te bellen.  De link op onze website, die bovenin het menu staat van de site,  kan worden geopend via smartphone, tablet of PC. Dit is een veilige en beveiligde manier van communiceren.

Via onze digitale tool vult u online een reeks vragen in over uw klacht. Vervolgens ontvangt u een e-mail om te bevestigen dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.  Afhankelijk van de urgentie van uw klacht neemt een medewerker van de praktijk op een voor u passend moment contact met u op. Als u op deze manier uw vraag aan de praktijk stelt, is dat sneller dan wanneer u telefonisch contact met ons opneemt. Op basis van uw klachten kunnen we al direct kijken naar een passende oplossing of afspraak, en hoeft u niet meer telefonisch in de wacht te staan.

 

Ook herhaalrecepten of andere vragen kunt u via dit portaal aan ons stellen.  


 

Opgelet:

Graag brengen we u op de hoogte van de volgende wijzigingen:

Afspraken maken: voor het maken van een afspraak kunt u ons tussen 8:00h-10:30h bellen of ons service portaal gebruiken (zie verder op de website) .

Vragen over uitslagen: vanaf 11:00-12:00 en tussen 14:00h-16:00h zijn wij bereikbaar voor vragen m.b.t. uitslagen e.d. Ook kunt u deze vragen stellen via het service portaal.

Voor spoed: is de praktijk de gehele werkdag van 8:00-17:00 bereikbaar.

Balie: in de middag is de balie gesloten. In de ochtend is deze beperkt bemenst tot 10:30h. Men kan dan alleen terecht voor ophalen van aanvragen voor kweken en verwijzingen. Afspraken zullen voortaan gemaakt worden via het service portaal of telefonisch.

Bloedafname: elke werkdag van 8:00-09:30 zonder afspraak.

 


 

Uitbreiding Praktijk

Vanaf 1 Oktober 2022 hebben we in de wijk Paleiskwartier nieuwe praktijkruimte. Dit hebben we gedaan wegens ruimtegebrek in onze praktijk voor het huisvesten van de nieuwe disciplines  Physician Assistant  en Verpleegkundig Specialist. Uitbreiden was helaas niet mogelijk op onze locatie op het Emmaplein. De extra ruimte zal voornamelijk  worden gebruikt door onze Praktijkondersteuners  . Tegelijkertijd zullen we een praktijk opstarten gericht op de bewoners van de wijk  Paleiskwartier.

 

 


 

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Oorlog en vluchten brengt leed en trauma met zich mee. Onze praktijk is reeds langer betrokken bij de vluchtelingenproblematiek, specifiek de uitgeprocedeerde asielzoekers is een groep die bij ons aanklopt voor medische zorg. Toen de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang kwam naar Nederland, hebben wij samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Vluchtelingenwerk ingezet op Huisartsenzorg voor de mensen die gehuisvest zijn in de centra van de gemeente.

 


 

Wilt u online een afspraak maken?

Scroll naar beneden voor de opties.

 


Online service portaal

Wilt u een afspraak maken, een herhaalrecept aanvragen of eventueel een foto meesturen?
Ga naar ons online service portaal

CENTRUM HUISARTSEN
In de Leonardus

U kunt bij ons terecht voor:

 • Huisartsen geneeskunde

 • Antroposofie

 • Beeld/videobellen

 • Bloedafname voor het Jeroen Bosch ziekenhuis

 • Homeopathie

 • Kleine chirurgie

 • Plaatsen van spiraaltjes

 • Spreekuur voor astma-/COPD

 • Spreekuur voor diabetes mellitus

 • Spreekuur voor hart-/vaatziekten

 • Spreekuur voor psychologische ondersteuning

 • Telemonitoring

Huis- en gedragsregels waar een ieder in het centrum zich aan heeft te houden:

 • Binnen het centrum wordt iedereen met respect en met in achtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.

 • Agressie, geweld, intimidatie en discriminatie worden in de praktijk niet geaccepteerd. Aanwijzingen van medewerkers van het Centrum in de Leonardus, dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een officiële waarschuwing.

Algemene Info:

 • Patiënten kunnen alleen op het spreekuur terecht als er een afspraak is gemaakt.
 • Afspraken kunnen aangevraagd worden via het Service Portaal en  telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 08:00-10:30 uur.
 • Uitslagen opvragen en andere medische vragen  kunnen gesteld worden via ons Service Portaal en telefonisch vanaf 11:00-1200 uur en vanaf 14:00-16:00 uur
 • Per consult wordt één (medische) klacht behandeld. Zijn er meerdere klachten dan kan er meer tijd worden gereserveerd.

 • Wanneer de patiënt niet op een gemaakte afspraak kan verschijnen dient ze zich tenminste 3 uur van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurd zullen de kosten van een consult in rekening gebracht worden.
 • Alle medisch technische handelingen vinden plaats op afspraak.

 • Mocht de patiënt onverhoopt te laat zijn, dan kunnen wij niet garanderen dat de patiënt nog door de huisarts gezien kan worden. Wij zullen dan een nieuwe afspraak met u maken.

WAAROM
ANTROPOSOFIE?

Voor antroposofische geneeskunde is de reguliere kijk op geneeskunde belangrijk. Reguliere geneeskunde legt in haar onderzoek en behandeling de nadruk op de lichamelijk-fysieke kant van de mens. Ze legt vooral het accent op datgene wat zichtbaar en meetbaar is.

Maar de mens heeft óók een onzichtbaar stuk. Dit meer geestelijk psychische stuk is een belangrijk onderzoeksveld voor de antroposofische geneeskunde. Binnen dit veld vindt antroposofische geneeskunde aanvullende begeleiding en therapie. Hierbij kunnen andere medicamenten gebruikt worden.

Antroposofie - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch