Centrum Huisartsen

In De Leonardus

Integrale medische zorg voor zowel jong als oud

Hoe werkt het bij ons
Werken bij In de leonardus

Actuele Berichten

Praktijknieuws

Per 1 januari is de praktijk van Huisarts van Osch overgenomen door Huisarts van Hoogstraten. De heer van Osch gaat nu genieten van zijn welverdiende pensioen.

!Belangrijk! Bel ook uw huisarts als u klachten heeft die niets met corona te maken hebben!

Wij merken dat veel mensen zonder coronaklachten niet hun huisarts willen of durven te bellen. Sommigen doen dat omdat de arts het mogelijk te druk heeft of zij zijn bang om naar het ziekenhuis te worden doorverwezen.

Wij zijn er voor u!

Heeft u klachten, pijn en/of vragen? Bel gewoon uw huisarts, dan voorkomt u ergere problemen. Wij hebben een apart spreekuur voor mensen die verdacht worden van corona.

Maatregelen per november 2021

De mondkapjesplicht geldt op plekken waar u geen coronatoegangsbewijs hoeft te laten zien. De overheid wil met deze maatregel samen met de 1,5 meter afstand de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Als u een mondkapje draagt, beschermt u vooral de mensen om u heen. Als zij een mondkapje dragen, beschermen ze u.

Vanwege de coronapandemie is het niet mogelijk om online afspraken te maken.

Uw online medisch dossier

MijnGezondheid.net

Klik op onderstaande button en u wordt doorverwezen naar de pagina mijngezondheid.net.

Hier kunt u uw medisch dossier bekijken.

inloggen mijngezondheid.net

Extra informatie

Via MijnGezondheid.net kunt u eenvoudig en snel allerlei zaken regelen met de huisartsenpraktijk. De praktijk is via MijnGezondheid.net 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Voorlopig moet je 18 jaar of ouder zijn om toegang te krijgen.

Hoe werkt het?

Klik op de button hierboven ‘inloggen mijngezondheid.net’
Deze verwijst u rechtstreeks door naar de website van mijngezondheid.net

Uw privacy staat voorop. Om er voor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn, logt u in op MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-verificatie.

CENTRUM HUISARTSEN
In de Leonardus

U kunt bij ons terecht voor:

 • Huisartsen geneeskunde

 • Antroposofie

 • Beeld/videobellen

 • Bloedafname voor het Jeroen Bosch ziekenhuis

 • Homeopathie

 • Kleine chirurgie

 • Plaatsen van spiraaltjes

 • Spreekuur voor astma-/COPD

 • Spreekuur voor diabetes mellitus

 • Spreekuur voor hart-/vaatziekten

 • Spreekuur voor psychologische ondersteuning

 • Telemonitoring

Huis- en gedragsregels waar een ieder in het centrum zich aan heeft te houden:

 • Binnen het centrum wordt iedereen met respect en met in achtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.

 • Agressie, geweld, intimidatie en discriminatie worden in de praktijk niet geaccepteerd. Aanwijzingen van medewerkers van het Centrum in de Leonardus, dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een officiële waarschuwing.

Algemene Info:

 • Patiënten kunnen alleen op het spreekuur terecht als er een afspraak is gemaakt.

 • Afspraken kunnen gemaakt worden op maandag t/m donderdag tussen 08:00-10:30 uur en van 11:00-12:30 aan de balie of telefonisch.

 • Mocht de patiënt onverhoopt te laat zijn, dan kunnen wij niet garanderen dat de patiënt nog door de huisarts gezien kan worden. Wij zullen dan een nieuwe afspraak met u maken.

 • Per consult wordt één (medische) klacht behandeld. Zijn er meerdere klachten dan kan er meer tijd worden gereserveerd.

 • Wanneer de patiënt niet op een gemaakte afspraak kan verschijnen dient ze zich tenminste 3 uur van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurd zullen de kosten van een consult in rekening gebracht worden.

 • Voor kort advies of het opvragen van uitslagen kunt u contact opnemen met de assistenten op maandag t/m vrijdag van 08:00-10:30 uur en van 11:00-12:30 uur.

 • Alle medisch technische handelingen vinden plaats op afspraak.

WAAROM
ANTROPOSOFIE?

Voor antroposofische geneeskunde is de reguliere kijk op geneeskunde belangrijk. Reguliere geneeskunde legt in haar onderzoek en behandeling de nadruk op de lichamelijk-fysieke kant van de mens. Ze legt vooral het accent op datgene wat zichtbaar en meetbaar is.

Maar de mens heeft óók een onzichtbaar stuk. Dit meer geestelijk psychische stuk is een belangrijk onderzoeksveld voor de antroposofische geneeskunde. Binnen dit veld vindt antroposofische geneeskunde aanvullende begeleiding en therapie. Hierbij kunnen andere medicamenten gebruikt worden.

Antroposofie - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch