J. van Rijswijk

Specialisatie: GGZ

Jeanet van Rijswijk - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Ik ben Jeanet van Rijswijk. Vanaf 2001 ben ik werkzaam geweest binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg en vanaf 2014 werkzaam binnen deze huisartsenpraktijk in de functie Praktijk Ondersteuner Huisarts- Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

Ik acht het van belang om samen met patiënten en mogelijk andere belangrijke betrokkenen, te onderzoeken welke betekenis gegeven wordt aan problemen in het leven en samen na te gaan hoe deze draaglijker en/of opgeheven kunnen worden. Om dit goed te kunnen doen is het van belang zonder oordelen in gesprek te gaan over de situatie en worden diagnostische instrumenten ingezet om meer inzicht te verkrijgen.

Mijn ervaring is dat het vergroten van inzicht en bewerkstelligen van acceptatie van de situatie vaak al veel ruimte geeft maar niet altijd afdoende is om de draad weer op te pakken. Om die reden zal wanneer ondersteuning door mij niet afdoende is, gerichte doorverwijzing volgen.

H. Savelkouls

Specialisatie: COPD – Diabetes

Hannie Savelkouls - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Sinds november 2015 werk ik “In de Leonardus”, met veel plezier. In 2008 heb ik mijn diploma POH gehaald. Eerder werkte ik als praktijkondersteuner in Veghel. Deze functie heb ik lang gecombineerd met de functie doktersassistente. Van daaruit ben ik bekend met het reilen en zeilen van de huisartsenzorg. Het terugkerende contact met mensen is wat het werk in de huisartsenpraktijk zo leuk maakt. Je hebt zicht op iemands achtergrond, partner, gezin, voorgeschiedenis.

Iemand begeleiden in het omgaan met een diagnose/ziekte/ongemak. Aansluitend op de behoefte van diegene die voor je zit. Uitdagen keuzes te maken ten goede van de gezondheid, met respect voor ieders eigenheid. Dat is de grote en leuke uitdaging in mijn werk.

Wanneer de huisarts beslist u door te sturen naar mij, ga ik in op de gestelde diagnose/advies. Door in gesprek te gaan, informatie te geven, uitleg over leefstijladviezen en/of medicijnen, zoekt u uw weg. Natuurlijk werken we volgens protocollen, de leidraad voor de begeleiding/behandeling. Deze protocollen passen we per persoon toe, in overleg en rekening houdend met uw ideeën over gezondheid.

Ook voor het stoppen met roken maken we gebruik van een protocol. We proberen te zoeken naar uw mogelijkheden en drempels, om zo samen tot een gekozen begeleiding te komen. Alles dus op maat, aansluitend op uw behoeften.

A. van Venrooij

Specialisatie: GGZ

Annette van Venrooij - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Ik ben Annette van Venrooij en sinds 2015, POH- GZZ bij deze praktijk. Van oorsprong ben ik psychiatrisch verpleegkundige en heb veel ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Naast mijn functie POH-GGZ ben ik voor een aantal uren per week, betrokken bij het opzetten van de zorg rondom “kwetsbare ouderen”. Ik doe dat samen met Carla Verhoeven (praktijkondersteuner somatiek) en Vanity Martens (verpleegkundig specialist).

Mijn drijfveer is om mensen, wanneer zij vastlopen in hun leven, op een laagdrempelige wijze psychische ondersteuning te bieden. Ik vind het belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt in zijn persoonlijke verhaal. Samenwerking is voor mij een sleutelwoord. Samen zoeken naar oorzaken, mogelijkheden en oplossingen, die voor iedereen weer anders kunnen zijn.

Op die manier hoop ik mensen te helpen weer in hun eigen kracht te gaan staan, zodat zij verder kunnen met hun leven.

C. Verhoeven

Specialisatie: Cardiovasculair risicomanagement – Ouderenzorg

Carla Verhoeven - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Ik ben Carla Verhoeven, een verpleegkundige met veel praktijk ervaring. Ik heb me gespecialiseerd op het gebied van cardiologie. Dit maakt dat ik deze ervaring in mijn functie als praktijkondersteuner voor hart- en vaatziektes (POH-CVRM) mee kan nemen in mijn adviezen aan u.

Ik kijk naar de mens in zijn totaal, benader de patiënt als een uniek persoon. Samen met u ga ik uw gezondheidsstatus na en zoek samen met u naar mogelijkheden op maat.

D. Weltevreden

Administratief medewerker

Dennis Weltevreden - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

H. Verschuren

Praktijkmanager

Madelon

Praktijkmanager

Nieuwe Medewerkster - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch