Skip to main content

Urine Onderzoek - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Urine onderzoek

Uw ochtendurine graag voor 10uur inleveren op de praktijk. Direct bij de ingang liggen formulieren klaar, deze kunt u ingevuld samen met het urinepotje in het daarvoor bestemde kastje zetten.
De praktijkassistente kijkt de urine na, tussen 14:00 en 16:00 kunt u informeren naar de uitslag.

Bloed Prikken - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Bloedafname

Wij zijn een prikpunt voor het Jeroen Bosch ziekenhuis, dagelijks van 8 tot 9u30, bij binnenkomst kunt u een nummertje trekken en plaatsnemen in de wachtkamer.

Herhaalrecepten - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Herhaalrecepten

U kunt 7 dagen per week en 24 uur per dag herhaalrecepten bestellen via onze receptenlijn: 073-6446072 of 6137462.

U kunt ook uw lege doosjes afgeven aan de balie. Herhaalrecepten die u voor 12:00 uur bestelt, kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur afgehaald worden bij uw apotheek.

Opvragen van uitslagen - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Opvragen van uitslagen

Dagelijks kunt u telefonisch van 8 tot 10:30 en van 11 tot 12:30 uur, de uitslagen van uw onderzoek(en) opvragen.

Huisbezoek - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Huisbezoek

In de ochtend van 8 uur tot 10 uur kunt u bellen voor het aanvragen van een huisbezoek.

Assistentenspreekuur - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Assistentenspreekuur

Klik op onderstaande button, hierdoor verschijnt een extra venster waarin we voor u uiteen zetten waarvoor u terecht kunt bij de assistente.

Waarvoor kunt u bij de assistente terecht?

Dank voor uw geduld - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Wij vragen uw begrip en geduld

  • voor uitloop van het spreekuur. Soms heeft een patiënt meer tijd nodig dan was ingepland en soms komt er een spoedgeval tussendoor.
  • dagelijks beantwoorden onze assistenten ca. 250 telefoontjes, het kan zijn dat de wachttijd op sommige momenten oploopt.
  • om ook in de toekomst voldoende doktersassistentes op de arbeidsmarkt te hebben is het belangrijk de studenten een stageplaats aan te bieden. Wij hebben daarom minimaal twee keer per jaar een stagiaire in onze praktijk.
  • daarnaast zijn wij ook een opleidingspraktijk voor huisartsen en zijn er altijd een of twee co assistenten aanwezig.

Helaas worden we in onze huisartsenpraktijk soms geconfronteerd met agressie. Het kan gaan om schreeuwen, schelden, beledigen, bedreigen. Voor degene die dit moet incasseren is het zeer vervelend, bedreigend en beangstigend.

Wij vinden ieder agressief gedrag onacceptabel. In ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie.

We hopen natuurlijk dat het zo ver niet komt. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener achten wij van het grootste belang.

Niet verschijnen op een afspraak

Niet verschijnen bij de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistente zonder af te bellen kan consequenties hebben.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de huisarts?
Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval tenminste 3 uur van te voren en geef door dat u niet komt. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de praktijkondersteuner of doktersassistente?
Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 60 minuten voor staan. Deze afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren. Immers met de komst is rekening gehouden!
Wij kunnen een rekening sturen bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van 25,00 euro of 50,00 euro afhankelijk van het soort afspraak.
Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.