Artsen

In De Leonardus

Mevr. Martens | Mevr. van Hoogstraten

Mevr. Denaxa

P.J.T. van Rooij, huisarts

Dr. P. J. T. van Rooij - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Vanaf 2001 ben ik gevestigd als huisarts in ’s-Hertogenbosch nadat ik een aantal jaren had waargenomen. De opleiding tot basis-arts heb ik gevolgd aan de Universiteit van Maastricht en afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Na een aantal jaren als algemeen arts op SEH en later in de psychiatrie gewerkt te hebben, ben ik mijn huisartsen opleiding gaan doen in Engeland aan de University of London.

De vraag voor mij als arts is; wat ondergaat men bij ziekte en hoe kan ik deze persoon bijstaan om deze het hoofd te bieden. Tijdens de jaren dat ik studeerde werd mijn aandacht ook getrokken door de antroposofische geneeswijze die een bredere kijk op de mens heeft

en zodoende aanvullend kan werken op de reguliere geneeskunde. De opleiding tot antroposofisch arts heb ik dan ook een aantal jaren geleden afgerond.
Verder ben ik als opleider verbonden aan de Universiteit van Maastricht voor Co-Assistenten en Huisartsen-in-opleiding in onze praktijk. Dit doe ik reeds jaren met veel plezier.

Daarbij heb ik ook de taak op me genomen om deel te nemen aan het management van ons centrum om zodoende de komende tijd vorm te geven aan oa. de veranderingen die van ons gevraagd worden in de eerste lijn.

A.T.M. van Osch, huisarts

Dr. A. T. M. van Osch - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Sinds 1988 ben ik antroposofisch huisarts. Daarbij heb ik 10 jaar gewerkt in België en 16 jaar in Naarden. Sinds oktober 2014 werk ik in Den Bosch.In België was ik naast huisarts, ook schoolarts en arts die verantwoordelijk was voor de medische zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren en volwassenen in de instituten Talander en Widar. In Naarden heb ik meegeholpen aan de oprichting en uitbouw van het Therapeuticum Naarden Bussum.

Antroposofie is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Het geeft voor de geneeskunde veel extra gezichtspunten om mensen te begeleiden en te helpen. Dit levert veel vreugdevolle ervaringen op voor  zowel mij, als voor de mensen die ik mag begeleiden.

Mijn werk en onderzoek binnen het veld van de antroposofie is vooral gericht op verdere verfijning van mensbeeld, diagnose en therapie.

Ik hoop hier in Den Bosch nog een tijd mijn steentje te kunnen bijdragen aan de verdere uitbouw en opbouw van het Centrum. Mijn werk is part time over 3 dagen per week. Daarbij ben ik vooral betrokken bij de directe patiëntenzorg en de verdere uitwerking van de antroposofische medische zorg.
Ik hoop daarbij nog vele mensen te kunnen ontmoeten en begeleiden

V. Martens, verpleegkundig specialist 

Vanity Martens - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Persoonlijk

Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Vanity Martens, verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk en werkzaam op de huisartsenpost. In 2013 heb ik mijn opleiding tot HBO verpleegkundige afgerond en ben daarna aan het werk gegaan als wijkverpleegkundige. Na een aantal jaar werkervaring ben ik de opleiding tot verpleegkundig specialist gaan volgen met als specialisatie de intensieve somatische zorg/huisartsenzorg. Net zoals bij de huisarts kunt u ook bij mij terecht met uw klacht(en). Ik kijk samen met u naar uw klachten, stel een diagnose en biedt zo nodig een passende behandeling aan. Dat kan medicatie zijn maar ook een verwijzing naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Eventueel kan ik voor u aanvullend onderzoek aanvragen of u verwijzen naar een specialist.

In de huisartsenpraktijk zie ik patiënten op ik consult, leg ik visites af en voer ik kleine chirurgische ingreepjes uit. Daarnaast heb ik ook een aandachtsgebied ouderenzorg. Hierbij werk ik nauw samen met de huisarts en praktijkondersteuner(s) en breng ik kwetsbare ouderen in kaart en stel ik een behandelplan op.

Algemeen

Een verpleegkundig specialist is een ervaren, HBO opgeleide en gediplomeerde verpleegkundige, welke hierna een twee-jarige master opleiding gevolgd heeft tot verpleegkundig specialist. De functie van verpleegkundig specialist is redelijk nieuw binnen de gezondheidszorg. De verpleegkundig specialist biedt zelfstandig medische en verpleegkundige zorg. In de huisartsenpraktijk diagnosticeert en behandelt zij, net zoals de huisarts, klachten waarmee patiënten zich melden op het spreekuur.

Meestal ziet de verpleegkundig specialist klachten die veel voorkomen zoals klachten gerelateerd aan de luchtwegen, huid of bewegingsapparaat. Waar nodig kan de verpleegkundig specialist haar verpleegkundige expertise inzetten. De verpleegkundig specialist ziet patiënten van alle leeftijden. Wanneer er sprake is van complexe zorg kan de verpleegkundig specialist overleggen met de eigen huisarts.

G. Xenada, verpleegkundig specialist

E. van Hoogstraten, huisarts

In 2015 ben ik als huisarts afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn eerste jaren als huisarts heb ik met veel plezier in de omgeving van Amsterdam en Haarlem gewerkt en sinds 2018 ben ik verhuisd naar Brabant en werkzaam in deze praktijk.

Omdat ik een holistische kijk op de mens heb, heb ik 2015 een twee jarige postacademische opleiding gevolgd voor Integrale geneeskunde aan de Academy for Integrative Medicine. Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik met nog meer plezier en voldoening mijn werk kan doen en dat ik nog beter de mens als geheel en het leven ben gaan begrijpen. Tijdens deze opleiding heb ik naast het ontwikkelen van een integraal mensbeeld ook kennis opgedaan over verschillende vormen van complementaire geneeswijzen. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bevolking op eigen initiatief een complementair werkend arts of therapeut consulteert. Als huisarts vind ik het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn en om dit goed te kunnen begeleiden als hier behoefte aan is.

Hieronder volgt de definitie van Integrale geneeskunde;
‘Integrale geneeskunde (1) stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische en leefstijlbenaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen.’

Ik besteed graag aandacht aan leefstijl en preventie; gezonde voeding, bewegen, bioritme en voldoende ontspanning. Daarnaast vind ik de fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten van de mens en zijn/haar gezondheid erg belangrijk. Bewustwording over hoe deze aspecten met elkaar verbonden zijn en met elkaar interacteren, kan onze gezondheid en vitaliteit positief beïnvloeden. Ik ben dan ook een voorstander van Positieve Gezondheid, zodat je meer regie kan ervaren hoe jij jouw gezondheid zelf positief kan beïnvloeden. Vanuit Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.