Skip to main content

P.J.T. van Rooij, Huisarts

Drs. P. J. T. van Rooij - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Vanaf 2001 ben ik gevestigd als huisarts in ’s-Hertogenbosch nadat ik een aantal jaren had waargenomen. De opleiding tot basis-arts heb ik gevolgd aan de Universiteit van Maastricht en afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Na een aantal jaren als algemeen arts op SEH en later in de psychiatrie gewerkt te hebben, ben ik mijn huisartsen opleiding gaan doen in Engeland aan de University of London.

De vraag voor mij als arts is; wat ondergaat men bij ziekte en hoe kan ik deze persoon bijstaan om deze het hoofd te bieden. Tijdens de jaren dat ik studeerde werd mijn aandacht ook getrokken door de antroposofische geneeswijze die een bredere kijk op de mens heeft

en zodoende aanvullend kan werken op de reguliere geneeskunde. De opleiding tot antroposofisch arts heb ik dan ook een aantal jaren geleden afgerond.
Verder ben ik als opleider verbonden aan de Universiteit van Maastricht voor Co-Assistenten en Huisartsen-in-opleiding in onze praktijk. Dit doe ik reeds jaren met veel plezier.

Daarbij heb ik ook de taak op me genomen om deel te nemen aan het management van ons centrum om zodoende de komende tijd vorm te geven aan oa. de veranderingen die van ons gevraagd worden in de eerste lijn.

E. van Hoogstraten, huisarts

Persoonlijk

In 2015 ben ik als huisarts afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn eerste jaren als huisarts heb ik met veel plezier in de omgeving van Amsterdam en Haarlem gewerkt en sinds 2018 ben ik verhuisd naar Brabant en werkzaam in deze praktijk.

Omdat ik een holistische kijk op de mens heb, heb ik 2015 een twee jarige postacademische opleiding gevolgd voor Integrale geneeskunde aan de Academy for Integrative Medicine. Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik met nog meer plezier en voldoening mijn werk kan doen en dat ik nog beter de mens als geheel en het leven ben gaan begrijpen. Tijdens deze opleiding heb ik naast het ontwikkelen van een integraal mensbeeld ook kennis opgedaan over verschillende vormen van complementaire geneeswijzen. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bevolking op eigen initiatief een complementair werkend arts of therapeut consulteert. Als huisarts vind ik het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn en om dit goed te kunnen begeleiden als hier behoefte aan is.

Algemeen

Hieronder volgt de definitie van Integrale geneeskunde;
‘Integrale geneeskunde (1) stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische en leefstijlbenaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen.’

Ik besteed graag aandacht aan leefstijl en preventie; gezonde voeding, bewegen, bioritme en voldoende ontspanning. Daarnaast vind ik de fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten van de mens en zijn/haar gezondheid erg belangrijk. Bewustwording over hoe deze aspecten met elkaar verbonden zijn en met elkaar interacteren, kan onze gezondheid en vitaliteit positief beïnvloeden. Ik ben dan ook een voorstander van Positieve Gezondheid, zodat je meer regie kan ervaren hoe jij jouw gezondheid zelf positief kan beïnvloeden. Vanuit Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

M. Miclea, Arts

J. van Gemert, Arts

G. Denaxa, Physician Assistant

Persoonlijk

Ik ben Georgia Denaxa, Physician Assistant in opleiding en vanaf mei 2021 in dienst bij de huisartsenpraktijk. Sinds 2012 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. In 2017 heb ik mijn opleiding tot HBO-verpleegkundige (Fontys Hogeschool Eindhoven) afgerond en was werkzaam in het MMC-ziekenhuis in Veldhoven. Na een aantal jaren werkervaring ben ik de Masteropleiding tot Physician Assistant (HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) gaan volgen.
Bij mij kunt u net zoals bij de huisarts terecht voor uw klachten. Ik stel een diagnose en schrijf indien nodig een passende behandeling voor. Dat kan een medicatie zijn maar ook aanvullend onderzoek of een verwijzing naar een specialist. In de huisartsenpraktijk zie ik patiënten op consult, leg ik thuis visites af en voer ik kleine ingreepjes uit. Ik luister aandachtig naar de hulpvraag van elke patiënt en daarna zoek ik in overleg met de patiënt de best mogelijke oplossing.

Algemeen

Een Physician Assistant (PA) is een ervaren, HBO opgeleide, welke hierna een twee en een halfjarige Masteropleiding gevolgd heeft tot PA. De functie van Physician Assistant is redelijk nieuw binnen de gezondheidszorg. Een Physician Assistant behandelt patiënten van jong tot oud die voor een alledaagse klacht contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Net zoals een huisarts neemt de Physician Assistant een anamnese af, doet lichamelijk onderzoek, stelt een diagnose, geeft advies of schrijft medicijnen voor. Een Physician Assistant werkt zelfstandig en overlegt als het nodig is met de huisarts.

J. Gilissen, Verpleegkundig Specialist

Persoonlijk

Mijn naam is Jos Gilissen. Ik ben sinds 1 oktober 2021 werkzaam als verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk en werk daarnaast op de huisartsenpost in Den Bosch. Voordat ik in 2019 begon als verpleegkundig specialist huisartsenzorg was ik verpleegkundig specialist kindergeneeskunde/ kinderoncologie in de kinderziekenhuizen Erasmus Sophia te Rotterdam en Radboudumc-Amalia te Nijmegen. In het Radboudumc heb ik mij de laatste 10 jaar beziggehouden met het opzetten van een wetenschappelijk onderzoekscentrum voor geneesmiddelenonderzoek bij kinderen. De afgelopen twee jaar heb ik de opleiding tot intensieve somatische zorg/huisartsenzorg gevolgd.

Ik heb de overstap naar de huisartsengeneeskunde gemaakt omdat ik graag dicht bij de mensen wil staan waarvoor ik zorg en hen daarbij optimaal in staat te stellen om op eigen kracht en eigen regie een positieve gezondheid te bereiken.

Net zoals bij de huisarts kunt u ook bij mij terecht met uw klacht(en). Ik bespreek samen met u uw klachten, verricht lichamelijk onderzoek, vraag eventueel vervolgonderzoek aan en stel een diagnose. Vervolgens bepaal ik samen met u welke behandeling of doorverwijzing passend is. Hierbij werk ik nauw samen met mijn collega’s binnen de praktijk, paramedische disciplines zoals fysiotherapeuten, thuiszorgmedewerkers en eventueel specialisten in het ziekenhuis en ander zorginstellingen.

U komt mij tegen tijdens een consult in de praktijk of indien nodig tijdens een visite in uw eigen huis. U kunt mij herkennen aan mijn korte kapsel en Limburgs accent.

Algemeen

Algemeen over de functie Verpleegkundig Specialist.
Een verpleegkundig specialist is een ervaren, HBO opgeleide en gediplomeerde verpleegkundige, welke hierna een tweejarige master opleiding gevolgd heeft tot verpleegkundig specialist. De functie van verpleegkundig specialist is redelijk nieuw binnen de gezondheidszorg. De verpleegkundig specialist biedt zelfstandig medische en verpleegkundige zorg. In de huisartsenpraktijk diagnosticeert en behandelt zij, net zoals de huisarts, klachten waarmee patiënten zich melden op het spreekuur.

Meestal ziet de verpleegkundig specialist klachten die veel voorkomen zoals klachten gerelateerd aan de luchtwegen, huid of bewegingsapparaat. Waar nodig kan de verpleegkundig specialist haar verpleegkundige expertise inzetten. De verpleegkundig specialist ziet patiënten van alle leeftijden. Wanneer er sprake is van complexe zorg kan de verpleegkundig specialist overleggen met de eigen huisarts.