Skip to main content

P.J.T. van Rooij, huisarts

Dr. P. J. T. van Rooij - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

Vanaf 2001 ben ik gevestigd als huisarts in ’s-Hertogenbosch nadat ik een aantal jaren had waargenomen. De opleiding tot basis-arts heb ik gevolgd aan de Universiteit van Maastricht en afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Na een aantal jaren als algemeen arts op SEH en later in de psychiatrie gewerkt te hebben, ben ik mijn huisartsen opleiding gaan doen in Engeland aan de University of London.

De vraag voor mij als arts is; wat ondergaat men bij ziekte en hoe kan ik deze persoon bijstaan om deze het hoofd te bieden. Tijdens de jaren dat ik studeerde werd mijn aandacht ook getrokken door de antroposofische geneeswijze die een bredere kijk op de mens heeft

en zodoende aanvullend kan werken op de reguliere geneeskunde. De opleiding tot antroposofisch arts heb ik dan ook een aantal jaren geleden afgerond.
Verder ben ik als opleider verbonden aan de Universiteit van Maastricht voor Co-Assistenten en Huisartsen-in-opleiding in onze praktijk. Dit doe ik reeds jaren met veel plezier.

Daarbij heb ik ook de taak op me genomen om deel te nemen aan het management van ons centrum om zodoende de komende tijd vorm te geven aan oa. de veranderingen die van ons gevraagd worden in de eerste lijn.

Juultje Habets, arts- assistent

Persoonlijk

Ik zou me graag willen voorstellen als de arts-assistent in deze huisartsenpraktijk.
Ik ben in 2015 gestart met mijn geneeskunde opleiding aan de Universiteit Maastricht. Tijdens mijn studie is de interesse voor de huisartsgeneeskunde ontstaan. Het bezig zijn met niet alleen de ziekte, maar ook de mens en diens omgeving vind ik erg belangrijk. Nu ik mijn artsdiploma in 2021 heb ontvangen, hoop ik met mijn frisse blik een aanvulling te zijn op de eerstelijns zorg. Ik ben fulltime (5 dagen per week) aanwezig.

Algemeen

Als basisarts ondersteun ik de huisarts bij zijn of haar werkzaamheden. Ik heb een eigen spreekuur en doe veel van het werk zelfstandig. Als het werk vanwege zijn complexiteit om hulp vraagt, roep ik deze uiteraard in.

G. Denaxa, Physician Assistant

Persoonlijk

Ik ben Georgia Denaxa, Physician Assistant in opleiding en vanaf mei 2021 in dienst bij de huisartsenpraktijk. Sinds 2012 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. In 2017 heb ik mijn opleiding tot HBO-verpleegkundige (Fontys Hogeschool Eindhoven) afgerond en was werkzaam in het MMC-ziekenhuis in Veldhoven. Na een aantal jaren werkervaring ben ik de Masteropleiding tot Physician Assistant (HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) gaan volgen.
Bij mij kunt u net zoals bij de huisarts terecht voor uw klachten. Ik stel een diagnose en schrijf indien nodig een passende behandeling voor. Dat kan een medicatie zijn maar ook aanvullend onderzoek of een verwijzing naar een specialist. In de huisartsenpraktijk zie ik patiënten op consult, leg ik thuis visites af en voer ik kleine ingreepjes uit. Ik luister aandachtig naar de hulpvraag van elke patiënt en daarna zoek ik in overleg met de patiënt de best mogelijke oplossing.

Algemeen

Een Physician Assistant (PA) is een ervaren, HBO opgeleide, welke hierna een twee en een halfjarige Masteropleiding gevolgd heeft tot PA. De functie van Physician Assistant is redelijk nieuw binnen de gezondheidszorg. Een Physician Assistant behandelt patiënten van jong tot oud die voor een alledaagse klacht contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Net zoals een huisarts neemt de Physician Assistant een anamnese af, doet lichamelijk onderzoek, stelt een diagnose, geeft advies of schrijft medicijnen voor. Een Physician Assistant werkt zelfstandig en overlegt als het nodig is met de huisarts.

E. van Hoogstraten, huisarts

Persoonlijk

In 2015 ben ik als huisarts afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn eerste jaren als huisarts heb ik met veel plezier in de omgeving van Amsterdam en Haarlem gewerkt en sinds 2018 ben ik verhuisd naar Brabant en werkzaam in deze praktijk.

Omdat ik een holistische kijk op de mens heb, heb ik 2015 een twee jarige postacademische opleiding gevolgd voor Integrale geneeskunde aan de Academy for Integrative Medicine. Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik met nog meer plezier en voldoening mijn werk kan doen en dat ik nog beter de mens als geheel en het leven ben gaan begrijpen. Tijdens deze opleiding heb ik naast het ontwikkelen van een integraal mensbeeld ook kennis opgedaan over verschillende vormen van complementaire geneeswijzen. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bevolking op eigen initiatief een complementair werkend arts of therapeut consulteert. Als huisarts vind ik het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn en om dit goed te kunnen begeleiden als hier behoefte aan is.

Algemeen

Hieronder volgt de definitie van Integrale geneeskunde;
‘Integrale geneeskunde (1) stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische en leefstijlbenaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen.’

Ik besteed graag aandacht aan leefstijl en preventie; gezonde voeding, bewegen, bioritme en voldoende ontspanning. Daarnaast vind ik de fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten van de mens en zijn/haar gezondheid erg belangrijk. Bewustwording over hoe deze aspecten met elkaar verbonden zijn en met elkaar interacteren, kan onze gezondheid en vitaliteit positief beïnvloeden. Ik ben dan ook een voorstander van Positieve Gezondheid, zodat je meer regie kan ervaren hoe jij jouw gezondheid zelf positief kan beïnvloeden. Vanuit Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

J. Gilissen, verpleegkundig specialist

Persoonlijk

Mijn naam is Jos Gilissen. Ik ben sinds 1 oktober 2021 werkzaam als verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk en werk daarnaast op de huisartsenpost in Den Bosch. Voordat ik in 2019 begon als verpleegkundig specialist huisartsenzorg was ik verpleegkundig specialist kindergeneeskunde/ kinderoncologie in de kinderziekenhuizen Erasmus Sophia te Rotterdam en Radboudumc-Amalia te Nijmegen. In het Radboudumc heb ik mij de laatste 10 jaar beziggehouden met het opzetten van een wetenschappelijk onderzoekscentrum voor geneesmiddelenonderzoek bij kinderen. De afgelopen twee jaar heb ik de opleiding tot intensieve somatische zorg/huisartsenzorg gevolgd.

Ik heb de overstap naar de huisartsengeneeskunde gemaakt omdat ik graag dicht bij de mensen wil staan waarvoor ik zorg en hen daarbij optimaal in staat te stellen om op eigen kracht en eigen regie een positieve gezondheid te bereiken.

Net zoals bij de huisarts kunt u ook bij mij terecht met uw klacht(en). Ik bespreek samen met u uw klachten, verricht lichamelijk onderzoek, vraag eventueel vervolgonderzoek aan en stel een diagnose. Vervolgens bepaal ik samen met u welke behandeling of doorverwijzing passend is. Hierbij werk ik nauw samen met mijn collega’s binnen de praktijk, paramedische disciplines zoals fysiotherapeuten, thuiszorgmedewerkers en eventueel specialisten in het ziekenhuis en ander zorginstellingen.

U komt mij tegen tijdens een consult in de praktijk of indien nodig tijdens een visite in uw eigen huis. U kunt mij herkennen aan mijn korte kapsel en Limburgs accent.

Algemeen

Algemeen over de functie Verpleegkundig Specialist.
Een verpleegkundig specialist is een ervaren, HBO opgeleide en gediplomeerde verpleegkundige, welke hierna een tweejarige master opleiding gevolgd heeft tot verpleegkundig specialist. De functie van verpleegkundig specialist is redelijk nieuw binnen de gezondheidszorg. De verpleegkundig specialist biedt zelfstandig medische en verpleegkundige zorg. In de huisartsenpraktijk diagnosticeert en behandelt zij, net zoals de huisarts, klachten waarmee patiënten zich melden op het spreekuur.

Meestal ziet de verpleegkundig specialist klachten die veel voorkomen zoals klachten gerelateerd aan de luchtwegen, huid of bewegingsapparaat. Waar nodig kan de verpleegkundig specialist haar verpleegkundige expertise inzetten. De verpleegkundig specialist ziet patiënten van alle leeftijden. Wanneer er sprake is van complexe zorg kan de verpleegkundig specialist overleggen met de eigen huisarts.

A.T.M. van Osch, huisarts

Dr. A. T. M. van Osch - In de Leonardus - Centrum Huisartsen Den Bosch - 's-Hertogenbosch

30 december 2021 zal mijn laatste werkdag zijn In de Leonardus en stop ik na 38 jaar met mijn taak als huisarts. Het leven verloopt cyclisch. Zo is het ook met mijn loopbaan. Vele mensen heb ik ontmoet in de jaren dat ik werkte. Alle ontmoetingen waren voor mij dierbaar. Het zijn allemaal parels die ik meedraag in mijn hart.

Er waren heel veel soorten ontmoetingen: intieme, gevoelige, zakelijke, verdrietige, vrolijke, moeilijke, gemakkelijke, gelukte en soms ook niet gelukte ontmoetingen.

Elke ontmoeting had zijn eigen kleur. Het zijn even zovele schatten te bewaren in het doosje van mijn hart. Een caleidoscoop aan kleuren. Vanaf nu worden het de dierbare herinneringen om op terug te kijken. En er nog verder van te leren.

Centraal in alle ontmoetingen voor mij stond de autonomie en de integriteit van de ander. En in de spreekkamer was soms zichtbaar maar vaak ook onzichtbaar steeds de antroposofie mee aanwezig. Voor mij was dat de bron waaruit ik hoopte de wijsheid te putten die soms, of vaak nodig was.

Lees Meer ...

Jaren geleden toen ik als huisarts begon, was dit in een solo praktijk zonder assistente. Het leven was toen nog anders en veel rustiger. Later hielp mijn vrouw een paar uur mee als doktersassistente. Het leven is jachtiger, drukker, anders geworden, uitdagender ook. Daarmee zijn er steeds meer collega’s gekomen die mee hebben geholpen om het ‘huisartsen vak’ mogelijk te maken.

Graag wil ik het team van collega’s danken voor hun meer dan honderd procent inzet. Ik heb me erg gedragen gevoeld, in een team van mensen. Het vaak stille werk op de achtergrond van de assistentes bijvoorbeeld als ik weer eens vreselijk was uitgelopen. Naar buiten toe is het voor mensen niet altijd zichtbaar maar ik weet hoe ongelooflijk hard ieder van ons zijn best probeert te doen. Dat kan ik aan jullie allen verzekeren.

Terugkijkend ervaar ik een stemming van weemoed en heimwee. Naar de toekomst kijkend zie ik een weg met hopelijk nog nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen om te gaan. Het stoppen met het één is een nieuwe start voor het ander.

Graag wil ik alle mensen die ik in de praktijk ben tegen gekomen danken voor de ervaringen die we mochten delen. Het ga jullie allen goed.

Tot slot wil ik zeggen dat ik met een gerust hart het stokje doorgeef aan Dr. E. Van Hoogstraten.  Drie keer ben ik gestart in een nieuwe huisartsenpraktijk. Vaak hadden mensen nog heimwee naar hun vorige arts, vroegen dan of ik ook zo als hun vorige arts dit of dat kon betekenen. Lieve mensen ik verzeker je; elke nieuwe arts is anders dan zijn of haar voorganger, maar bedenk dat elke ontmoeting ook weer een nieuwe kans is. Grijp die kans en het gaat je goed.

Ton van Osch